MANUALNA TERAPIJA PO KALTENBORN/EVJENTH PRISTUPU

Pristup se temelji na specifičnom pregledu i na terapiji zglobova, mišića i perifernih živaca.

Pregledom i određenim testovima utvrđuje se uzrok smanjene funkcionalne aktivnosti zgloba ili određenog segmenta tijela.U slučaju smanjene pokretljivosti kreće se sa mobilizacijom, a kod nestabilnosti sa stabilizacijom.

Tehnike mobilizacija zgloba su trakcija i klizanje pri čemu se ne stvara pritisak na zglobnu hrskavicu, a ravnomjerno se napinje okolne zglobne strukture.Tako se postiže brži i kvalitetniji rezultat, a terapija je manje bolna.

Koriste se 4 stupnja mobilizacije. Prva dva stupnja se koriste za smanjenje bola, treći za povećanje pokretljivosti., a četvrti je manipulacijakoja se primjenjenjuje kada treći stupanj ne daje zadovoljavajuću pokretljivost.

Za terapiju mišića i ostalih mekih tkiva koriste se funkcionalna masaža(Evjenth), duboka frikcija(Cyriax), PIR(postizometrična relaksacija), istezanje i autoistezanje.

Kod hipermobilnosti segmenta koriste se specifične stabilizacijske tehnike.

Kod difunkcije perifernih živaca koriste se dekompresijske tehnike i tehnike neurodinamike(vidi pod NEURODINAMIKA)

Manualna terapija po prisupu Kaltenborn/Evjenth primjenjuje se kod ortopedskih, traumatoloških pacijenata, sportskih ozljeda, sindroma prenaprezanja, ali i kod vertebralnih te vertebrogenih tegoba.